การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ข้อปฏิบัติในการเขารับการทดสอบการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน
ประกาศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
 

  ข้อปฏิบัติในการเขารับการทดสอบการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน  
 
 
   
  ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ 29/2560 เรื่อง รับสมัครงาน กฟผ. อัตราท้องถิ่น  
 
 
   


 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น